Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van isauracorneo.be

isauracorneo.be is een onderdeel van: J.I.-Events

Op de inhoud en het gebruik van isauracorneo.be zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van isauracorneo.be houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. J.I.-Events behoudt zich het recht voor isauracorneo.be alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op isauracorneo.be/algemene-voorwaarden daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website isauracorneo.be en ieder gebruik ,waarbij aangemerkt ook ieder gebruik dat hiermee samenhangt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van isauracorneo.be, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen en andere media, behoren toe aan J.I.-Events, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van isauracorneo.be, mag niets van isauracorneo.be worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van J.I.-Events. U zal niet kopiëren, reproduceren, distribueren, commmercieel exploiteren, noch op enige andere vorm baten of winsten maken van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren van derden aan de acties zoals die hierboven vermeld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op isauracorneo.be is bedoeld voor commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. J.I.-Events spant zich in om de informatie op isauracorneo.bezo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. J.I.-Events sluit iedere aansprakelijkheid voor op isauracorneo.be verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

J.I.-Events spant zich in om isauracorneo.be zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid van isauracorneo.be.

Hyperlinks

Hyperlinks op isauracorneo.be kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan J.I.-EventsJ.I.-Events biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door J.I.-Events worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op isauracorneo.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar isauracorneo.com verwijzen.

Feedback

Als onderdeel van ons streven naar uitmuntendheid, verwelkomt J.I.-Events uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle van de voorwaarden en vermelde regels op de huidige Algemene Voorwaarden. Om bij te dragen met uw commentaar / suggestie, stuur een e-mail naar: info@isauracorneo.be

Scroll naar top

Ben jij al 18?

De website is alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder