Loading...

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van isauracorneo.com

isauracorneo.com is een onderdeel van: J.I.-Events


Op de inhoud en het gebruik van isauracorneo.com zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van isauracorneo.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. J.I.-Events behoudt zich het recht voor isauracorneo.com alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op isauracorneo.com/algemene-voorwaarden daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website isauracorneo.com en ieder gebruik ,waarbij aangemerkt ook ieder gebruik dat hiermee samenhangt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van isauracorneo.com, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen en andere media, behoren toe aan J.I.-Events, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van isauracorneo.com, mag niets van isauracorneo.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van J.I.-Events. U zal niet kopiëren, reproduceren, distribueren, commmercieel exploiteren, noch op enige andere vorm baten of winsten maken van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren van derden aan de acties zoals die hierboven vermeld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op isauracorneo.com is bedoeld voor commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. J.I.-Events spant zich in om de informatie op isauracorneo.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. J.I.-Events sluit iedere aansprakelijkheid voor op isauracorneo.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

J.I.-Events spant zich in om isauracorneo.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid van isauracorneo.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op isauracorneo.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan J.I.-EventsJ.I.-Events biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door J.I.-Events worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op isauracorneo.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar isauracorneo.com verwijzen.

Feedback

Als onderdeel van ons streven naar uitmuntendheid, verwelkomt J.I.-Events uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle van de voorwaarden en vermelde regels op de huidige Algemene Voorwaarden. Om bij te dragen met uw commentaar / suggestie, stuur een e-mail naar: info@isauracorneo.be